Begeleiding en Zorg op Het Nieuwe Eemland

Begeleiding en Zorg op school kan van alles inhouden: iemand met wie je praat als je gepest wordt, iemand die je kan helpen met de aanpak van je huiswerk, iemand die naar je luistert en/of adviseert als je thuis ruzie hebt, iemand die je vragen kan beantwoorden als je je depressief voelt enz.


Een goede zorg vindt Het Nieuwe Eemland erg belangrijk. Wij willen graag dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier hebt op school en dat je  jezelf kunt zijn in je klas. Als dit niet het geval is, dan is het belangrijk te weten dat je bij verschillende mensen terecht kunt om samen te kijken wat er nodig is, zodat het weer beter met je gaat.


Hieronder vind je informatie over wie op school welke hulp aan kan bieden. Vaak is je mentor de meest voor de handliggende persoon om mee te praten of je teamleider, omdat zij je kunnen helpen of kunnen doorverwijzen. Als het nodig is, kun je ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.


Mentor

Aan het begin van het schooljaar krijg je een mentor. Die mentor begeleidt de hele klas. 

Hij/zij houdt zich in de begeleiding bezig met:

•  je resultaten

•  dat je je prettig voelt in je klas

•  de manier waarop jij, je klasgenoten en je docenten met elkaar omgaan.

Elke week heb je een mentorles. Daar leer je hoe je je studie kunt aanpakken en komen onderwerpen als pesten aan de orde.  De mentor houdt ook contact met je ouders over de bovenstaande drie punten.  Zo nodig kan je mentor de hulp inroepen van de teamcoördinator en/of zorgcoördinator. In de meeste gevallen overlegt de mentor met jou en je ouders wat het beste is.


Zorgcoördinator

Op school zijn drie zorgcoördinatoren werkzaam:

•  mevr.  Leemreis, mavo

•  mevr.  Dekker, havo

•  mevr.  Van Paridon, vwo en gymnasium


Zij  kunnen je helpen zodat je bij de juiste persoon  terecht komt als het niet goed gaat. De zorgcoördinator weet welke hulp je op school of buiten school kunt krijgen. Verder coördineert de zorgcoördinator de begeleiding van de leerlingen met een extra hulpvraag. Deze leerlingen krijgen vaak een begeleidingsplan.

Verder zorgen de zorgcoördinatoren ervoor dat er goed overleg en afstemming is tussen alle personen die zich bezig houden met zorg en begeleiding. Ook is er regelmatig overleg met externen, zoals de schoolarts, het wijkteam, leerplicht.


Personal coaches

Binnen school zijn er een aantal docenten die zich beschikbaar gesteld hebben voor leerlingen die net wat extra ‘mentorbegeleiding’ nodig hebben. Dit zijn de Personal Coaches. Leerlingen die een Personal Coach krijgen hebben o.h.a. 1 keer per week, of 1 keer per 2 weken contact met hun Personal Coach.

 

Intern begeleider

Als je een extra ondersteuningsbehoefte hebt dan kan je begeleid worden door de intern begeleider mevr. Küchler. Zij maakt dan wekelijks met jou een afspraak om samen te bespreken hoe het gaat op school. Jullie kijken naar wat er is geweest, naar wat er komen gaat en maken bijv. planningen voor het schoolwerk. We kijken in overleg met je ouders, jou zelf en de zorgcoördinator naar wat jij nodig hebt om het op school goed te kunnen doen. 

 

Orthopedagoog

In het kader van Passend Onderwijs is op de donderdag eens in de twee weken op Het Nieuwe Eemland een orthopedagoog aanwezig. Zij adviseert de school over verschillende zaken die te maken hebben met de ondersteuning van de leerlingen binnen de school. Ook kan zij eventueel onderzoeken en observaties doen om te zorgen dat de leerlingen de passende ondersteuning krijgen. Zij kijkt mee met de begeleiding die binnen de school geboden wordt en ondersteunt bij het opstellen van een begeleidingsplan.