De afdelingen en de schoolstructuur

 

Rector mevrouw drs. M.F. Swets

 

Conrector onderbouw mw. A. van Mieghem

 

Teamleider 1 m/h, 2 m

Mw. E. Pierik

  

Teamleider 1 h/v, 2-3 h

Dhr. F. Engelen

 

Teamleider 1-3 v/g

Mevr. S. Tijssen

 

 

 

 

Conrector bovenbouw dhr. P. Tilman

Teamleider 3-4 m

Mw. J. Reijmer

 

Teamleider 4-5 h

Mw. drs. I. Afman

 

Teamleider 4-6 v/g

Mw. M. Holwerda

 

 

 

           Alle afdelingen:

          

 

Decaan mavo


Dhr. W. Olde Meule

 

Decaan havo

Mw. D. Kooi

Decaan vwo

Dhr. drs. H. Heerdink

 

 

 

 

Zorgcoördinator 1 m/h, 2-4 m

Mw. drs. N. Leemreis

 

Zorgcoördinator 1 h/v, 2-5 h

Mw. drs. M. Dekker

 

Zorgcoördinator 1-6 v/g

Mw. drs. S. van Paridon

 

 

 

 
           

 Vertrouwenspersonen    

Mw. M. Verkes
Dhr. C. Wieman

           

 Leerlingbegeleiders (Counselors)                    

Mw. M. Goossen
Mw. M. Navis MEd

Anti-pestcoördinatoren 

Mw. E. Pierik
Mw. M. Goossen


 


Remedial Teachers 


Mw. L. van de Haterd
Mw. drs. C. Müller

Mw. P. de Groot

 

 
 Verzuimcoördinatoren

 

 

 Onderbouw 1 m/h, 2 m,
 1-3 h, 1-3 v/g

Mw. P. van de Klashorst

 

 Bovenbouw 3-4 m, 4-5 h,
 4-6 v/g

Mw. M. Receveur

 

 

 

 

Orthopedagoog

Mw. L. Lammers MSc

 

 

 

 

Intern begeleider

Mw. R. Küchler

 

 

Bestuur van het Meridiaan College

Het bevoegd gezag van het Meridiaan College wordt gevormd door het College van Bestuur, bestaande uit twee personen, de heer dr. L.A.G.J. van de Haterd, voorzitter, en mevrouw drs. M. van Hattum.
Het College van Bestuur wordt ondersteund door de centrale administratie.
Voor vragen over nota’s en verzekeringen kunt u direct contact opnemen met de Centrale Administratie.
Het correspondentieadres van het College van Bestuur en van de centrale administratie is:

Stichting Meridiaan College         Telefoon: (033) 461 32 53
Postbus 637                                Fax: (033) 461 58 24
3800 AP Amersfoort                    Emailadres:  
info@meridiaan-college.nl 

Voor overige administratieve zaken kunt u zich wenden tot de administratie van een vestiging.
Gegevens van vestiging Het Nieuwe Eemland vindt u
hier.  

 Adressen van de vestigingen:

 

 

't Hooghe Landt                           
Vwo met Technasium- en
Gymnasiumstroom, havo, mavo
Locatie Trompetstraat
Trompetstraat 1
3822 CK AMERSFOORT
tel. (033) 45 59 363
www.hooghelandt.nl

't Hooghe Landt
Vwo met Technasium-
Gymnasiumstroom, havo, mavo
Locatie Parelhoenstraat
Parelhoenstraat 2
3815 AG AMERSFOORT
tel. (033) 45 59 363
www.hooghelandt.nl

Het Element/Locatie Vakcollege
Amersfoort

-Economie & Ondernemen*
-Techniek
-Zorg & Welzijn
* Horeca, Bakkerij en Recreatie valt
onder Economie & Ondernemen
Hooglandseweg Noord 55
3813 VD AMERSFOORT
tel. (033) 47 28 203
www.vakcollege-amersfoort.nl 
 
Het Nieuwe Eemland
Gymnasium, vwo, havo, mavo
Daam Fockemalaan 12
3818 KG AMERSFOORT
tel. (033) 46 12 984
www.hetnieuweeemland.nl 

Mavo Muurhuizen
Theoretische en gemengde leerweg
 havo 4-5 (profiel E&M)
Zangvogelweg 2-4
3815 DL AMERSFOORT
tel. (033) 47 27 721
www.mavomuurhuizen.nl