Meridiaan College

Meridiaan College
Het Meridiaan College is een katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken.
Het is een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen – ongeacht zijn achtergrond – welkom is.
Naast godsdienstlessen en vieringen kan de identiteit van het Meridiaan College worden herkend aan
het stimuleren van samenwerking in plaats van concurrentie, verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het milieu, rekening houden met en respecteren van verschillen tussen mensen, stilstaan bij en aanspreken op normen en waarden.
De school verzorgt onderwijs en begeleiding op een kwalitatief hoog niveau.
Daarbij staan deze ten dienste van de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling.
Het Meridiaan College heeft in Amersfoort vier scholen:Het Nieuwe Eemland; 't Hooghe Landt; Mavo MuurhuizenHet Element locatie Hooglandseweg-Noord