College van Bestuur

Het College van Bestuur oefent het bevoegd gezag uit over de scholengemeenschap en is eindverantwoordelijk voor het geheel van de onderwijsinstelling. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

  

  

De heer G.A. Popma  g.popma@meridiaan-college.nl (Voorzitter College van Bestuur)


Er kan contact worden opgenomen met het College van Bestuur via contactgegevens van het Meridiaan College.